„Sporttal a fizikai és mentális egészségért” – Innovációs módszertan és eljárások kidolgozása –

EFOP-5.2.5-18  – Módszertani tanulmány – 2018. október

Az EFOP-5.2.5-18-as felhívás keretében a Testnevelés Egyetem olyan mentális és fizikai egészségtudatosságot fejlesztő projekt módszertanának kidolgozására és pilot tesztelésére vállalkozott a Fejér-megyében lévő telephelyének otthont adó Velencén, ami egyszerre épít a sport:

  • fizikai/testi jótékony hatásaira;
  • közösségépítő szerepére;
  • közvetítő és áttételes szerepére, illetve funkciójára az egyéni célrendszerek kidolgozása és a célok elérése során;
  • és a mentális egészséggel való szoros kölcsönhatására;

figyelembe véve a helyi közösség (és általában a magyar társadalom) demográfiai-gazdasági tényezőit, a helyi köz- és magánszolgáltatási infrastrukturális viszonyokat és a már kialakított közösségi kezdeményezéseket, de biztosítva az adaptáció lehetőségét más településeken, illetve más célcsoportokra is.

A pilot projekt módszertanának és kereteinek kialakítása során a sikeres implementáció érdekében elsődleges szempont a helyi adaptálhatóság volt (amely esetében a megvalósítás során Fejér megye több települése is bevonható a pilot megvalósításába), másodlagos szempont ugyanakkor, hogy a kidolgozott modell és módszertan más olyan településeken is alkalmazható legyen, amelyek Velencéhez hasonló demográfiai-gazdaság problémákkal küzdenek.

A projekt átfogó céljai

A projekt során olyan sportközösségek kialakítására került sor, amelynek tagjai valamilyen hasonló kihívással szembesülnek vagy olyan szociális szolgáltatások hiányában szenvednek, amelyek megléte növelné az életminőségüket. A sportközösségek tervezett tevékenységi portfóliója egyszerre integrálja a testmozgást és a mentális egészségfejlesztést, az egészségtudatosság növelését, valamint az egyéni és közösségi célok elérését, ezáltal a projekt elsődleges célja az alábbi módon foglalható össze:

Innovatív sport és mentális egészségfejlesztési szolgáltatások körének bővítése sportközösségek kialakításán keresztül különböző kihívással szembesülő társadalmi csoportok bevonásával, amely támogatja

(1) az egyéni szintű és a szakpolitikai célok elérését, valamint

(2) általánosan a magyar fizikai és mentális egészségmagatartás és az egészségtudatosság pozitív gyakorlatainak elterjesztését.

A projekt átfogó célja a fizikai és mentális egészségtudatosság növelésén, valamint az egészségmagatartás megváltoztatásán keresztül elsődlegesen az egészségügyi szakpolitikai területhez köthető. A projektnek a tervezet alapján ugyanakkor három pillére van a célzott társadalmi csoportok szerint, ami ezáltal három módszertan kidolgozását feltételezi és a célcsoportok alapján a sportközösségek egyéni/közösségi céljai is más-más szakpolitikai területhez kapcsolódnak. Így a projekt ágazatközi célrendszerrel és relevanciával bíra specifikus célok vonatkozásában. Az alábbi táblázat összefoglalóan mutatja be a célcsoportok szerint elkülönülő szakpolitikai területeket és specifikus célokat, reflektálva a háttérben húzódó társadalmi kihívásokra:

Az összefoglaló tanulmány a módszertan kidolgozásának előzményét, azaz a nemzetközi jó gyakorlatok elemzését mutatja be elsőként, majd a kidolgozott módszertan hatásmechanizmusát, végül pedig az egyes célcsoportokra vonatkozó gyakorlati módszertan részletes leírását, azokat a módszereket, amelyek a pilot program keretében is megvalósításra kerültek.

A teljes tanulmány letölthető itt: EFOP525_Módszertani tanulmány_2.0