A részvétel feltételei, lépései és a program keretei

A részvétel szabályai

A programban való részvétel minden esetben önkéntes alapon történik. A programra való jelentkezés ajánlás útján, a pedagógusok közreműködésével történik. Az ajánlás fiatalkorúak esetében mindig egy szülői beleegyező nyilatkozatot is kell, hogy tartalmazzon, amelyet a pedagógusnak kell átvennie és tárolnia. Ha a programra való regisztrálás nem ajánlás útján történik, akkor a fiatalkorú résztvevő a szülői beleegyező nyilatkozatot a program vezetőjének kell, hogy átadja az első találkozás alkalmával.

A résztvevők szülője az első alkalmon való részvétel előtt minden esetben egy tájékoztató lapot és egy szülői beleegyező nyilatkozatot tölt ki. Az egyes célcsoportoknál használt nyilatkozatot és az írásos tájékoztatót Melléklet 3. tartalmazza.

A résztvevők motiválása

A gyermekek motiválása egyrészt a jó hangulat, a keretek között történő játékos légkör kialakításával történt, másrészt az oktatók a kommunikációjukkal a pozitív megerősítésre, az értékelés elhagyására és a gyerekek önbizalmának fokozására helyezték a hangsúlyt.

Emellett a gyermekek egy gyakorlatokat tartalmazó matricás füzetet is kaptak, melybe minden foglalkozás alkalmával a kapott új matricát beragaszthatták, így a program végére egy rövid gyakorlatsort tartalmazó matricás füzet állt a rendelkezésükre.

A program lebonyolítását végző személyek

A programba bevont szakemberek, mentorok és facilitátorok kiválasztáson és képzésen mennek keresztül, amely biztosítja, hogy általánosan megfogalmazott és a célcsoportokra specifikusan meghatározott kompetenciákkal rendelkezzenek. Az általános kompetenciák közé a következők tartoznak:

 1. megfelelő szaktudás (az adott területen szakképzettség, vagy szakképzettséggel biztosító oktatásban való részvétel);
 2. hatékony kommunikáció és kompromisszumkészség;
 3. előítéletektől való mentesség, esélyegyenlőség tisztelete;
 4. empátia és személyközpontú hozzáállás;
 5. hatékony problémamegoldás;
 6. balesetvédelmi oktatásban való részvétel abban az esetben ha a résztvevőkkel közvetlen kapcsolatot igénylő feladatot lát el;
 7. előzetes tapasztalat az adott célcsoporttal, vagy korosztállyal végzett munka vagy szakmai gyakorlat során;
 8. folyamatos szakmai fejlődés iránti elkötelezettség, szorgalom;
 9. kreativitás, innovativitás;
 10. precizitás
 11. gyakorlati tapasztalat az adott célcsoporttal.

A teljes fejezet letölthető itt: Első pillér_Iskolások