A programok felépítésének meghatározása

Az innováció módszertana alkalmazkodik a korosztály sajátosságaihoz és az iskola működésrendjéhez.

A sportfoglalkozások időtartamát 45 percben határozzuk meg, hiszen a kisiskolások fizikai és figyelmi kapacitása limitált, így egy hosszabb terhelés már nem feltétlenül lenne pozitív hatású, illetve a résztvevők fegyelmezetlensége jelentősen növekedne és zavarná az óra menetét.

A 45 perces óra módszertana bármikor könnyen beilleszthető egy iskolaidőben történő tanóra vagy délutáni foglalkozás keretébe is. Em

ellett a légző gyakorlatok és az öt perces átmozgató gyakorlatsor bármely tanóra keretébe beilleszthető és a tanulók figyelmi szintje ezekkel optimalizálható.

Légzés

A légzés alapvető lételemünk. De nem mindegy, hogyan tesszük mindezt. Ezért is fontos, hogy már gyerekkorban megtanuljunk helyesen lélegezni. Kétféleképpen tudunk levegőhöz jutni. Az egyik módszer a mellkasi légzés. Ennek jellemzője a rendszertelen, felületes légzés, elégtelenek a légzési folyamatok, nem jut elegendő levegő be a tüdőbe és a kilégzés során sem távozik a felesleges oxigén a szervezetből. Általában, akinél ez a légzés kerül túlsúlyba, az a szorongáshoz, stresszhez, szűkruhák viseléséhez és a behúzott hashoz köthető. Ha sokáig fennáll a mellkasi légzés, akkor következhet be a hiperventilláció, amikor valaki alig kap levegőt, akkor is, ha hiába kapkod utána.

A másik módszer a hasi légzés. Ez biztosítja a megfelelő levegőcserét. Ez jellemző az újszülöttre, csak a mai stresszes világban már a kisgyermekek is átváltanak a mellkasi lézésre. De ha tudatosan figyelünk a légzésünkre, akkor helyreállítjuk vérünkben az oxigén és szén-dioxid egyensúlyát, normalizálhatjuk szívritmusunkat, és csökkenthetjük a stresszes tünetekkel összefüggő izomfeszültséget. Továbbá a légzés szoros kapcsolatban áll az idegrendszerrel az aktív-és a passzív mozgatórendszerrel is egyben.

A gyakorlati tárház a légző gyakorlatokra vonatkozó részletes instrukciót tartalmazza.

A sportfoglalkozások intenzitása és nehézségi foka

A programok intenzitását egyrészt a résztvevők korcsoportjához és edzettségi szintjéhez adaptáljuk. A gyakorlatok nehézségi fokát differenciáljuk a gyermekek fejlettségi szintje szerint. A gyermekek különböző fejlettségi szintjeinek figyelembe vétele rendkívül fontos. Vannak gyerekek, akik 1-2 évvel előrébb járnak a kronológia életkorukhoz képest, azonban vannak olyan gyerekek, aki le vannak maradva a biológiai életkoruktól. Így tehát gyerek-gyerek közt lehet akár 3-4 év eltérés is. Amikor a testi képességek fejlesztése a cél, tisztában kell lenni azzal, hogy a különböző képességek más-más életkori periódusban fejleszthetőek. A gyerekek kronológiai életkora eltérő lehet a biológiai életkoruktól, ekkor beszélünk akcelerációról vagy retardációról.

Az akceleráció a fejlődés felgyorsulását jelenti (akcelere = gyorsulás) testi vagy mentális tekintetben. Míg a retardáció a fejlődés ütemének lelassulását jelenti testi vagy értelmi téren. Testi retardációnál a növekedés, a súlygyarapodás, értelmi retardációnál pedig az intelligencia fejlődése marad el a normális fejlődés ütemétől. A retardáció fogalma az elmaradást jelzi, nem utal az elmaradás mértékére. A fogalmat általában a lassabban fejlődő, de normális képességű gyermekek megjelölésére használják, tehát nem fogyatékosságot jelölünk vele. Kialakulását általában kedvezőtlen szocializációs környezeti feltételek okozzák

Fontos az, hogy a motoros és a kognitív képességek fejlesztése, illetve a mozgáskészség kialakítása legyen mindig összhangban és ne előzze meg a gyerek fejlettségét. A feladatok egymástól elválhatnak, de az oktatás folyamatát tekintve egy egészet képezzenek, tehát meghatározzuk, hogy mit, miért, mikor és mi céllal végeztetünk a gyerekekkel. A programok módszertanának kidolgozásakor célunk az is, hogy a gyermekek minél sokoldalúbb és gazdagabb mozgáskészségekkel rendelkezzenek, tehát lépésről-lépésre kell haladni az oktatás folyamatában.

A tanítási módszerek

A tanítási módszerek helyes kiválasztása és tudatos alkalmazása kiemelten fontos az iskolások célcsoportjánál. A módszereknek a mozgástanulás tudásszintjeihez kell igazítanunk a következő szempontok szerint:

  1. Ismétléses módszer

A mozgástanulás kezdeti fázisában, amikor a gyermek még durva koordinációs szinten tudja csak végrehajtani a gyakorlatokat, azaz sok hibával, pontatlanul, akkor alkalmazzuk az ismétléses módszert. Magas ismétlésszámmal, mindig ugyanúgy hajtassuk végre a gyakorlatokat. Ezzel az idegrendszer mozgásreprodukcióját fejlesztjük. Ez a mozgástanítás első lépése, azonban a megfelelő időben tovább is kell tudni lépni a tanítás folyamatában, mert monotonná válik.

2.Variábilis módszer

Miután a mozgás végrehajtása egyre sikeresebb, eredményesebb, azaz koordináltabb ekkor beszélünk már a finom koordinációs szintről, akkor léphet be a variábilis módszer (blokkosított, egymásutáni és véletlenszerű). Ilyenkor már változatos mozgássorokkal és a feltétetek megváltoztatásával kell végrehajtani a gyakorlatokat. Itt az idegrendszer alkalmazkodó képességét fejlesztjük. A mozgástanulás kezdeti fázisában korlátozottan alkalmazzuk, de a jártasság kialakítása után hatékonyabb motoros tanulást eredményez.

  1. variábilis dinamikus rendszerelméleti modellt

Majd miután a mozgás már jártasság szintjén áll, akkor alkalmazzuk a variábilis dinamikus rendszerelméleti modellt (DSA). A mozgássorok változatosak, nincs két egyforma végrehajtás a gyakorlatok során. Itt is az idegrendszer alkalmazkodó képességét fejlesztjük, de már magasabb szinten. A mozgásminta készségszintű elsajátítása a cél.

Az óra felépítése a következő elemekből áll:

  • Ráhangolás, kedvcsináló gyakorlatok, bemelegítés
  • Készségfejlesztő gyakorlatok
  • Tartás specifikus erősítő gyakorlatok
  • Levezetés
  1. Bemelegítés, ráhangolás, kedvcsináló gyakorlatok

Az óra első szakaszában légző gyakorlatok és játékos feladatokat végzünk annak érdekében, hogy a gyermekeket szervezetét felkészítsük a mozgásra, illetve a figyelmüket ráhangoljuk a további gyakorlatok végrehajtására.

Légző gyakorlatokat és tüskés masszírozó labdával végzett gyakorlatokat alkalmazhatunk a bemelegítésre. A masszírozó labdával nyomási ingerek adása történik a bőrön keresztül az izmokra. A vérbőség fokozódik az izmokban, ezáltal a bemelegítés hatásosabb és gyorsabb lehet. A folyamatos két kézzel végzett gyakorlatok pedig a jobb és bal agyféltek összehangolását fejleszti.

Előkészítő gyakorlatként, a keringés fokozására, hangulatkeltésre állatutánzó és fogójátékokat végzünk. Ezek a játékok alkalmasak ugyanakkor kognitív készséges és szociális készségek fejlesztésére is. A képzelet, az empátia és a kreativitás fejlesztésében is szerepük van az állatutánzó játékoknak.

Az állatutánzó játékokkal a gyerekek az utánzással beleképzelik magukat az állat helyzetébe és átveszik annak a tulajdonságait is. Ezek a mozgások az emberi természetes mozgásokhoz kapcsolódnak, a kúszást, mászást, futást, ugrást, dobást és ezek variációit. Nagy mozgásokon keresztül fejlesztik a gyermek mozgáskoordinációját, azaz ideg- és az izomrendszer harmonikusabb működését. Segítik a jobb és bal agyféltek integrációját, illetve a gyerek fantáziáját is megmozgatja.

A csoportos, előre meghatározott szabályok szerint játszott fogójátékok pedig rendkívül hatékonyak a szociális készségek fejlesztésében és segítenek a figyelem aktivizálásában is.

  1. Készségfejlesztő gyakorlatok

Az óra ezen részében egyrészt a kognitív képességek közül a figyelem és a koncentráció fejlesztésére tevődik a hangsúly rövid gyakorlatsorokkal, másrészt keresztező gyakorlatokkal a jobb- bal agyfélteke megfelelő összehangolását igyekezzük fejleszteni. A keresztezett mozgások segítik a jobb-és bal agyféltek integrálódását, ezáltal az írás, olvasás- és beszédkészség fejlesztésében is részt vesznek.

A harmadik ide tartozó gyakorlatcsoport a mozgáskoordinációt-és testtartást fejlesztő gyakorlatok valamint az egyensúlyozó képességet (vesztibuláris rendszert) fejlesztő gyakorlatok különböző eszközökkel. Az eszközök segítségével még hatásosabban tudjuk fejleszteni az egyensúlyozó képességet. Az instabil felületeknek köszönhetően a mély,- stabilizáló izmoknak folyamatosan dolgozniuk kell, hogy megtartsák az ízületeket. Ez az úgynevezett proprioceptív tréning.

Az eszközök nehézségi foka más-más, ezért fokozatosan lépésről lépésre kell a gyakorlatokat végeztetni a gyerekekkel egyik eszközről a másikra.

Eszközként alkalmazható pédául koordinációs létra, egyensúlyozó szivacs, dynair párna vagy billenő talp, stb.)

  1. Tartás specifikus erősítő gyakorlatok

Az óra harmadik felében az egyensúlyérzék és koncentráció fejlesztése, törzsstabilizáció, helyes testtartás tudatosítása a fő cél. Alkalmazhatunk erre például fit ballal végzett gyakorlatokat. A labda rugalmas felülete biztosítja az instabil felszínt, mely miatt az izmok folyamatosan új egyensúlyi helyzet megtalálására kénytelenek törekedni a mélyizmok aktivizációja mellett. A soft ballal végzett gyakorlatok pedig segítenek a törzsstabilizáció, az erős törzsizomfűző, tehát a helyes testtartás kialakításában

  1. Levezetés

Az óra utolsó része a levezetés, melyben nyújtó gyakorlatokat, légző gyakorlatokat és relaxációt végeznek a résztvevők az oktató irányításával.

Az egyes blokkokhoz tartozó gyakorlatokat a Gyakorlati tárházban közöljük részletesen video és képi megjelenítéssel együtt.

A teljes fejezet letölthető itt: Első pillér_Iskolások