III. Pillér: Nyugdíjas korúak

Az innováció harmadik pilléreként az időseknek szóló programokat mutatjuk be, amelyek céljaként a fizikai, a szellemi kondíció és az emocionális jóllét javítását, valamint a mozgással teli közösségi foglalkozásokban szerzett élmények gazdagítását jelöljük meg. A program tervezésekor az e célok felé való haladás és a résztvevők igénye az elsődleges szempont. Az itt bemutatásra kerülő tervezet kiegészülhet egyéb óratípusokkal vagy közösségi tevékenységekkel (pl.: túrázás, csapatsport, kreatív foglalkozások, közös főzőkör férfiaknak, könyvtári felolvasás stb.) a helyi szakemberek tudása, kreativitása és az igények szerint. A programok minden esetben nyitottak az idős korú személyek számára, tehát a programhoz – ha a helyi biztonsági előírásoknak megfelelő létszám engedi – bármelyik alkalommal csatlakozni lehet. Az innováció alapprogramjának tervezésekor azt a struktúrát és mozgásfoglalkozást választottuk, amely a nemzetközi példákban és a kutatási eredményekkel leginkább alátámasztott és eredmények érhetőek el vele az időskorban leghangsúlyosabb egészségmutatók javításában. Az alapprogram tehát a következő három fő elemet tartalmazza: Nyitó  beszélgetés (bemutató foglalkozással egybekötve), Csoportos sportfoglalkozások és Közös beszélgetés (tájékoztatóval vagy meghívott vendéggel).