A részvétel feltételei, lépései és a program keretei
A részvétel szabályai

A célcsoport korosztályának meghatározásában az Idősügyi Nemzeti Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti felosztását használjuk és a 60. életévet betöltött személyeket vagy a valamilyen okból kifolyólag nyugdíjazásban lévő személyeket tekintjük a foglalkozások célcsoportjának.

A programban való részvétel önkéntes, a résztvevők jelentkezés útján vagy ajánlással csatlakozhatnak a programhoz, a promóció a már korábban megfogalmazott módon történik. A célcsoporttal foglalkozó intézmény dolgozói (pl.: idősek otthona esetén az ápolók, nővérek), szociális munkások, vagy egészségügyi szakemberek a programot ajánlhatják az adott személynek és ha az ajánlott személy hozzájárul, akkor megtörténik a csoportba való feliratkozás. A regisztrálás folyamán a személyek az alapadataikat adják meg, mint például név, elérhetőség, és nyilatkozatot adnak arról, hogy szeretnék-e hogy a megnevezett mentor vagy instruktor felvegye-e velük a kapcsolatot. A programra való ajánlás okát és célját is megnevezhetik.

Főként a nem intézményes keretek között élők körében előfordulhat az, hogy a célszemélyek dönthetnek úgy is, hogy ehhez nem járulnak hozzá és ők végzik el a kapcsolatfelvételt. Ebben az esetben ők maguk keresik fel a szolgáltatást, vagy veszik fel a kapcsolatot a foglalkozásokat vezető személyekkel telefonon vagy emailen keresztül. Mindkét esetben tájékoztatást kapnak a szolgáltatásról, a részvétel feltételeiről, a bekapcsolódás módjáról és a szükséges elérhetőségekről.

A szolgáltatásra jelentkezők az első alkalmon a Nyitó beszélgetés keretében egy szóbeli tájékoztató bemutatkozáson vesznek részt és a tájékoztató leírást megkapják. Ha szeretnének a programon részt venni öt alkalommal, akkor kitöltik a beleegyező nyilatkozatot (Melléklet 3). A beleegyező nyilatkozat tartalmazza azt, hogy elolvasták és tudomásul veszik a szolgáltatásban való részvételről szóló információkat (pl.: annak kereteit, módját, célját, szabályait, feltételeit, a lehetséges rizikófaktorokat), a mérésekhez való hozzájárulást, az önkéntes részvétel megerősítését és adataik megnevezés nélküli használatát statisztikai vagy a program eredményeihez szükséges mérések céljából.

A programra jelentkezők egy alap felmérésen vesznek részt, mely során kitöltenek egy adatlapot és egy egészségügyi nyilatkozatot (Melléklet 4) annak érdekében, hogy a már fennálló egészségügyi problémáikról értesüljenek a foglalkozást tartók, és hogy felmérjék a részvétel esetleges akadályait. A beválogatási kritériumai:

 • nyugdíjazásban részesül vagy a hatvanadik életévét betöltött személy;
 • orvos által nem diagnosztizált és kezelt instabil egészségi problémával nem rendelkezik, vagy orvosi igazolása van arról, hogy részt vehet a foglalkozáson;
 • önként és a saját felelősségével vesz részt a szolgáltatásban és tudomásul veszi a testmozgás során végzett egészségre ártalmas rizikótényezőket. Tehát a beleegyező nyilatkozatot kitöltötte és aláírta.
 • A motiváció növelését, az autonómia érzésének, a kompetenciának és a programhoz való kötődésnek a növelését a következő eszközökkel próbáljuk elérni:
 • Választási lehetőségeket kínálunk fel a sportfoglalkozás fajtáját illetően.
 • Az újonnan kapcsolódó személyek az első részvétel alkalmával segítséget kapnak ezektől a személyektől és a foglalkozás vezetőitől a csoportba való könnyebb beilleszkedéshez.
 • Kommunikációs irányelveket hogy pozitív, megerősítő és támogató beszélgetéseket, instrukciókat adjanak az edzések levezénylése közben.
 • A támogatásra és kontaktusra nagy hangsúlyt próbálunk fektetni azáltal, hogy a résztvevők kapcsolatokat tudnak létesíteni, közösségi tevékenységben vesznek részt.
 • A részvétel és a csoporthoz való kötődés, csoportidentitás megerősítését kívánjuk elérni azáltal, hogy jutalmat adunk a résztvevőknek az első alkalom után. A résztvevők egy pontrendszerhez csatlakoznak és minden egyes sportos, mozgásos tevékenységeikért, amit a sportközösségeken belül vagy azon kívül végeznek pontot kapnak. Ezek a pontok a program végén szintén beválthatók jutalmakra (pl.: vizes üveg, póló, gyerekek esetében sportos játék).
 • Bizonyos számú alkalom után lehetőséget kínálunk fel önkéntes feladatok elvégzésére is, amely segíthet a program népszerűsítésében és a facilitátorokra háruló feladatok elvégzésében.
 • A csapatban végzett sportfoglalkozások után egy fél órában további közösségi tevékenységre, beszélgetésre kerül sor, melynek formája kötetlen, a tagok beszélgetni, teázni tudnak.
 A program lebonyolítását végző személyek, követendő kommunikációs irányelvek

Az óravezetésnél a mentorok és facilitátorok a korábbiakban már megfogalmazott feladatköröket látják el és az ott megfogalmazott alapkompetenciákkal kell rendelkezniük. Az óra vezetése közben, illetve az idősekkel történő kommunikáció során a következő szempontokra kell figyelmet fordítaniuk:

 1. A kommunikációban tegezés és magázás egy eldöntendő kérdés idősek körében. A magázás nehézkessé teheti az óravezetést, így ajánlatos az első alkalom során felajánlani a résztvevőknek az általános tegeződést. Ha a többség ezzel egyetért használjunk tegeződő formulát. Ha valaki szeretne magázódni, akkor az adott személlyel való beszélgetés során próbáljuk meg a magázást használni.
 2. A gyakorlat végrehajtására irányuló utasítások rövidek, egyszerűek, bátorítóak és pontosak legyenek, ha lehet semleges, a testrészre irányuló formulát vagy T/1. személyt használjunk (pl: „Nyúlik a kar, mozognak a lábak jobbra” vagy „Körözzük a vállunkat és emeljük térdeinket”).
 3. Adjunk megfelelő utalást a gyakorlat helyes végrehajtására, és folyamatosan bíztassuk a személyeket a megfelelő tartásra.
 4. Az egészségre ártalmas testtartást kerüljük, próbáljuk segítő szándékkal korrigálni és ajánljunk fel alternatívát a résztvevőknek.
 5. A mozgás bemutatásával, a végtagokra való rámutatással, egyszerű, közérthető szavakkal de minél pontosabb instrukciókkal igyekezzünk vezetni az órát.
 6. Vidám, kellő hangerejű, bátorító, pozitív instrukciókkal vezessük az órát, segítsük az óra kellemes hangulatának kialakulását.
 7. Viselkedjünk természetesen és a résztvevőkhöz való pozitív hozzáállással, ha lehet mosolyogjunk óravezetés közben.
 8. Lehetőség szerint tanuljuk meg a résztvevők nevét és az óra közben mindenkinek mondjunk egy-egy pozitív megjegyzést.
 9. Egy jó gyakorlat lehet például a következő: az óra végén kézfogással, esetleg tenyérbe csapással közöljük: „Örülök hogy itt volt(ál), remélem jól érezte(d) magad!”

A programok hetente egyszer kerülnek megrendezésre minden alkalommal két óra időtartamban. A pilot program keretében 5 foglalkozás megtartására kerül sor. Az egyes foglalkozások egy 15-20 perces nyitó beszélgetéssel kezdődnek, amely során a programot vezető mentorok és facilitátorok fogadják az érkező személyeket, kitöltik a jelentkezési ívet és az újonnan csatlakozó személyek tájékoztatását és regisztrálását elvégzik. Ezután kerül sor a sportfoglalkozásokra összesen 60 percben. A program tervezésekor azt vettük figyelembe, hogy az európai szabályzatnak megfelelő mozgásmennyiségre ösztönözzük a résztvevőket, ugyanakkor a programhoz való elköteleződés ne jelentsen túlzottan nagy „terhet” a korábban inaktív személyeknek. Így tehát a programban való részvétel önkéntes és „nyitott” lesz. A pilot programban résztvevőket azonban motiváljuk arra, hogy legalább az első öt alkalmon vegyenek részt. A motiválás eszköze egy pontrendszer, amely azt jelenti, hogy minden egyes óralátogatásért, vagy a napi lépésszámok megemeléséért pontokat kapnak a résztvevők. Ezeket a pontokat sporteszközökre és egyéb sportos ajándékokra válthatják majd be.

A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően a program kereteit az intézményekkel való megállapodás szerint és a rendelkezésre álló eszközök és helyszín függvényében határozzuk meg. Az órákat képzett szakemberek vezetik és lehetőség szerint legalább egy mentor és egy facilitátor személy jelen van a rendezvényeken. A résztvevők létszámát tekintve a fogadó intézményben elérhető terem nagysága az elsődleges szempont, azonban a biztonságos megvalósítás érdekében a létszám nem lépheti túl a 25 főt. Ha ennél több személy vesz részt, akkor legalább két mentornak jelen kell lennie a foglalkozáson. A pilot program keretében a létszám minimum 15 fő lesz. A foglalkozások időpontja változó lehet a fogadó intézménytől függően, a heti két foglalkozás azonban nem tartható egymást követő napokon a résztvevők szervezetének regenerálódása érdekében.

A WHO (2010) ajánlásának megfelelően a 65. életév után az időseknek a következő mozgásmennyiséget kell elérniük ahhoz, hogy az egészségmutatóik pozitív irányban változzanak és egészségüket megőrizzék:

 

Az ajánlott mozgásmennyiség (WHO, 2010)A program felépítésében a követelmények teljesítése
Legalább heti 150-300 perc közepes intenzitású mozgás, amely azt jelenti, hogy a pulzusszám megemelkedett és az egyénre jellemző maximális pulzus 50-70%-os tartományában van.

A 150 perc kiváltható magas intenzitású 75-150 percet igénybe vevő intenzívebb mozgással, amely a pulzustartományt tekintve a maximális pulzus 70-85%-át jelenti, illetve e kettő bármilyen kombinálása.

Bármely legalább 10 perces közepes vagy magas intenzitású mozgás összeadódhat a heti összmennyiségben.

 

A program ezt a heti egyórában tartott közepes és magas intenzitású mozgáselemeket tartalmazó órával kívánja megközelíteni.

A résztvevőket emellett a lépésszámláló használatával arra ösztönözzük, hogy minél többet sétáljanak és próbáljanak meg minden nap minimum 15 percet gyors sétával tölteni. Ha ezt a mennyiséget elérik, pontokat kapnak. A lépésszámok és a pontok egy „Mozgásnaptárban” kerülnek rögzítésre.

 

Ajánlott legalább heti háromszor vagy minél több napon egyensúlyozó mozgást végezni.

 

Az órák felépítésében minden alkalommal egyensúlyozó gyakorlatok is szerepelnek, valamint ezen felül a résztvevőknek tájékoztatót adunk arról, hogy hogyan tudják egyensúlyérzéküket otthon elvégezhető, egyszerű és biztonságos gyakorlatokkal fejleszteni.

 

Izomerősítő gyakorlatokat heti legalább két vagy több alkalommal ajánlott végezni.

 

A programban való részvétellel a személyek teljesíthetik a heti 1 alkalommal történő izomerősítő gyakorlatokat. Emellett otthon is elvégezhető egyszerű gyakorlatokat kapnak az otthoni gyakorlás céljából.

 

Ha az idős személy az egészségügyi problémáiból fakadóan nem képes az adott mozgásintenzitás vagy mozgásmennyiség elérésére, akkor is a minél aktívabb életmódot kell promotálni.

 

A programban a gyakorlatokhoz alternatívákat ajánlunk fel, így próbáljuk a résztvevők széles körének elérhetővé tenni a részvételt.

 

 1. ábra A WHO (2010) által ajánlott mozgásmennyiség az idősek számára

 

Az idősek csoportjában az intervenció hossza ideálisan 12 hétig tart, hiszen ez az időszak az, amikor egy bevezetésre került új tevékenység szokássá válik és megerősödik a rutin a személy számára, tehát kevésbé valószínű, hogy feladja a tevékenységet. A pilot program keretében öt foglalkozásra van lehetőségünk, amely ízelítőt és kedvet adhat ahhoz, hogy a résztvevők később is többet mozogjanak, vagy elkezdjenek közösségi tevékenységeket végezni. Mindent megteszünk azért, hogy a program 5 hét után is valamilyen formában fennmaradjon, azonban ha erre nincs lehetőség, akkor a helyi közösségi és sporttevékenységekből, illetve ajánlott gyakorlatsorokból összeállított információs anyagot átadjuk az utolsó alkalom során a résztvevőknek. Mivel a résztvevők sportszereket választhatnak a program teljesítéséért (a pontrendszer) alapján, ezért a lehetőségek adottak arra, hogy folytassák a sportolást.