Általános cél:

A fizikai és mentális jóllét, az egészségtudatosság  javítása a nyugdíjas korúak és idősek körében.

Alcélok:
1. Fizikai és szellemi kondíció javítása2. Emocionális jóllét javítása a mozgás és a közösségi élményekben való részvétel által.
A program fő elemei
Sport és mozgásprogramok:

1. Nyitó alkalom: Tájékoztatás, állapotfelmérés, igények felmérése és regisztráció

2. Csoportos sportos foglalkozások:

·         Tánc és koordinációs gyakorlatok

·         Izomerőt és egyensúlyt javító mozgás

 

Közös beszélgetések az aktív tevékenységek után. Ezek témája lehet például:

·      Hogyan lehet aktív életmódot élni a nyugdíjas években?

·      Önkéntes szervezetek, a helyi aktív programok bemutatása

·      Egészséges életmódról

 1. ábra A nyugdíjas korúak számára tervezett módszertan fő céljai és az e célokat szolgáló elemek
Nyitó beszélgetés:

Ez a programelem az első alkalommal a pilot során egy tájékoztató beszélgetést jelent és hosszabb, körülbelül 45 percben zajlik le. A további alkalmak 20 perces nyitó beszélgetéssel, „érkezéssel” kezdődnek, ahol a jelenlétet regisztráljuk és az új, csatlakozni kívánó tagokat tájékoztatjuk, illetve a regisztrációjukhoz szükséges dokumentációt elvégezzük. A programot nyitó tájékoztató beszélgetést a pilot során a Kiválasztás időszakában valósítjuk meg egy alkalommal, csoportos formában. A nyitó alkalom célja az, hogy ezzel keretet adjunk a programnak, a résztvevők értesüljenek a program céljáról és menetéről, lehetőséget kapjanak a feliratkozásra, elvégezzük a szükséges dokumentációt, és a program előtti alapállapot feltérképezését. Mindez növeli a résztvevők biztonságérzetét, autonómiáját, motivációját és erősítheti a programhoz való kötődését. A tájékoztatón a célcsoport szélesebb köre részt vehet és ajánlott, hogy legalább három személy a mentorok és facilitátorok közül jelen legyen a felmérések elvégzéséhez.

A nyitó beszélgetés menete:

 1. Először a foglalkozás vezetői bemutatkoznak és elmondják a program célját, várható hatásait, a részvétel feltételeit és menetét, motiválják a hallgatóságot.
 2. Kihangsúlyozzák az egészségügyi és biztonsági eljárások fontosságát és az önkéntes részvétel általános elveit. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel a programot tartó személyeknek.
 3. Ezután a résztvevők tájékoztató leírást kapnak, beleegyező nyilatkozatot töltenek ki, rövid állapotfelmérésen vesznek részt, valamint kifejezhetik egyéni igényeiket.
 4. Végül a résztvevők ízelítőt is kapnak a programból. Az itt alkalmazott gyakorlatok mindenki számára biztonságos és kivitelezhetőek. A „próbafoglalkozáson” való részvétel természetesen önkéntes.

Csoportos sportfoglalkozások:

A program résztvevőinek kétféle foglalkozást ajánlhatunk fel, amely a nehézségi fokot tekintve két szintet jelent. Célunk ezzel az, hogy mindenki számára biztonságos és kivitelezhető gyakorlatokat végezzünk. Az egészségi mutatókra való minél nagyobb hatékonyság elérése miatt azokat a mozgáselemeket integráljuk, amelyek kutatások által alátámasztottan javulást eredményezhetnek. Tehát a mozgásfoglalkozás a következő elemeket integrálja:

 • tánc,
 • egyensúly- és mozgáskoordinációs gyakorlatok
 • erősítés
 • tai chi-ból átvett levezető légző gyakorlatok.

Ezen elemek mindkét óratípusban megtalálhatóak, azonban az óratípusok tempója és intenzitása különböző lesz. A gyakorlatok kivitelezéséhez a legtöbbször eszközt (pl.: pompom, súlyzó) használunk, mivel ez fejleszti a kéz-szem koordinációt és a mozgás irányát megadja, így segítséget nyújthat azok számára, akik testtudata kevésbé fejlett. Azonban az eszközök használatával végrehajtott gyakorlatoknál is igyekszünk az egyszerűséget hangsúlyozni.

A tempót a táncos lépéssorozatokhoz felhasznált zene határozza meg. Eszerint az óratípusok a következőek lehetnek:

 1. „Tangó-(Keringő)” csoport: Az óratípus leginkább olyanoknak szól, akik mozgásfunkcióikban korlátozottak, vagy mozgáskoordinációt érintő kognitív problémával rendelkeznek, ezért számukra a feladatok elvégzéséhez székre, vagy kapaszkodást biztosító korlátra van szükség. Ha lehetőség van rá, a székeket egy körben helyezzük el. Ha a résztvevők között olyan személy is van, akinek nincs szüksége szék használatára, akkor felajánlható gimnasztika labda használata, vagy a gyakorlatok álló helyzetben való elvégzése. A nehézségi fok növelésének eszköze lehet az egyensúlyozást igénylő székre helyezhető párna is.

Az óra fő váza három részből tevődik össze. Az egyes elemek és gyakorlatok kifejtését a későbbiekben részletezzük. (4.ábra)

 1. Jive-(Rock&roll) csoport: A második óratípus nagyban hasonlít az előző felépítéséhez az egyes részeit tekintve, azonban ez gyorsabb tempójú és magasabb nehézségi fokú. A résztvevőket tekintve az óra azoknak szól, akik nem rendelkeznek meglévő mozgás-funkciókat érintő problémával vagy a mozgáskoordinációt korlátozó kognitív nehézséggel, tehát ők a gyakorlatok állásban történő elvégzésében és a térben történő elmozdulásban nincsenek akadályoztatva. Azonban lehetőséget biztosítunk itt is bizonyos gyakorlatok során székre való leülésre vagy a falnak történő támaszkodásra, ha szükséges. A gyakorlatokat változó formátumban sorokban, oszlopokban vagy körben végezzük el. Az óra fő váza itt is a 4. ábrán bemutatott három fő részből tevődik össze.

A sportfoglalkozások váza három részből áll és a két óratípusnál hasonló:

 1. A bemelegítés a pszichés készenlétet, a végtagok mobilizációját, a légző- és a szív-érrendszer felkészítését kell, hogy szolgálja, ezt 15-20 percben végezzük el. A gyakorlatokat körben állva vagy sétálva végzik a résztvevők, ezáltal a térben történő elmozdulásra is felkészítjük őket.
 2. Az óra fő része 35 perc és az alábbi intervallumokból tevődik össze.
 • Az első ezek közül, a 10-15 perces táncos elemeket tartalmazó aerob intenzitás-tartományban végzett mozgás. A mozgássorokat itt a résztvevők egyszerű koreográfiává alakítják az adott zene tempójára, és azt gyakorolják.
 • 3-5 percben koordinációs és egyensúlyozó gyakorlatokat végzünk, amelyhez különböző eszközök használhatóak fel. A feladatok a megosztott figyelem és mozgáskoordináció javítását szolgáló ügyességi feladatok, például eszközök körbe adása, passzolása, mozgás közbeni interakciók
 • A maximum 2 perces pihenőt követően az erősítő szakasz következik 10 percben. Ebben a szakaszban súlyzóval, gumiszalaggal, vagy a saját testsúlyt alkalmazva végzünk el feladatokat állásban vagy ha szükséges akkor széken vagy gimnasztika labdán ülve. Az erősítő gyakorlatok főként az alsó végtagokra, a hasizom és a tartásban részt vevő izmokra fókuszálnak.
 • Az erősítő rész végén a 3-5 percben az első rész során megtanult koreográfiát ismétlik el a résztvevők a leginkább kedvelt zenére. Ezzel a memóriájukat próbáljuk „próbára tenni”.
 1. A levezetés és nyújtás ismét körben ülve vagy állva történik 15 percben.

Az egyes részek gyakorlatai és részletes leírása a „Sportfoglalkozások menete” című részben olvasható.

 1. ábra A sportfoglalkozások váza a nyugdíjas korúak célcsoportjában
Közös beszélgetések

A sportfoglalkozások minden esetben egy közös beszélgetéssel zárulnak, amelyen a résztvevők megoszthatják egymással a tapasztalataikat, élményeiket, illetve minden alkalommal egy adott témával kapcsolatban tájékozódhatnak. A résztvevőknek üdítőt és gyümölcsöt kínálunk fel, ezzel motiválva a visszahúzódóbb személyeket, hogy a sportolás után a csoporttal maradva ők is részt vegyenek a beszélgetésben. A tájékoztató beszélgetések az időseket érintő témákról szólnak és akár meghívott vendégekkel növelhetjük az érdeklődést és lehetőséget adhatunk a felmerülő kérdések megválaszolására. A témák érinthetik például az aktív, tevékeny, egészséges életmóddal kapcsolatos kérdéseket a nyugdíjas években, kiegészülve önkéntes szervezetek, a helyi aktív programok bemutatásával. Ezen programokra akár szakértő vendégek is meghívhatók.

A beszélgetések ajánlott témái
·         A stressz kezelése, relaxáció, alvás

·         Mozgás és a kedélyállapot

·         Az egészséges táplálkozás

·         Mozgás és a szédülés, elesés

·         Mozgás és a cukorbetegség

·         Mozgás és az emésztés

·         Mozgás és a szív- és érrendszeri betegségek

·         Mozgás és a légzőszervek működése

·         Mozgás és az alvás

·         Mozgás és a fájdalomcsillapítás

·         Mozgás és a stressz

·         Közösségi mozgás és társas kapcsolatok

·         Prevenció

 1. ábra Az idősek számára tervezett közös beszélgetések témái