Cselekvési terv

A pilot program célcsoportja a Nosztalgia 3. számú Nyugdíjas Klub, helyszíne a Civílház elnevezésű közösségi ház Velencében. A pilot program 2018. szeptember 12. és 2018. október 17. között valósult meg.  A pilot program elindítása és lebonyolítása a következő pontok szerint történt:

1. A szervezeti faktorok feltérképezése
Ø Az intézmény vezetőjével történő kapcsolat felvétel és telefonon történő egyeztetés után hozzájárult ahhoz, hogy a klub részt vegyen a pilot programban.

Ø Egy személyes találkozót szerveztünk, amelyen a sportfoglalkozások vezetője, a klub vezetője és azok a klubtagok vettek részt, akik érdeklődtek a programban facilitátorként részt venni. A találkozó során röviden bemutatásra került a program és feltérképeztük a klub működési rendjét, a kommunikáció módját a tagok között, és a tagok igényeit.

Ø Ezen feltételekhez alkalmazkodva a program beindításához egyeztetésre kerültek a szükséges részletek (például dátum, időtartam, helyszín, keretek).

Ø A jelenlévők hozzájárultak ahhoz, hogy facilitátorként támogatják a pilot programot.

2. A pilot adaptálása az intézmények szabályaihoz, működésrendjéhez
Ø  A nyugdíjas klub vezetője és aktív résztvevői közül heten jelenléti képzésben vettek részt a Testnevelési Egyetemen. A képzés elméleti és gyakorlati részből állt és fő célja a program bemutatása és egy óra felépítésének bemutatása volt. A képzésen részt vevők számára online e-learning tananyag is rendelkezésére áll, amellyel folyamatosan gyarapíthatják tudásukat a pilot után is. A képzésben résztvevők facilitátorokká képződtek ki.

Ø  A facilitátorok feladatát közös egyeztetés után a következőképpen határoztuk meg:

·         támogatást biztosítanak a program népszerűsítésében a nyugdíjas klub tagjai között;

·         a foglalkozások során a jelenléti ív kitöltésében és az eszközök elrendezésében vesznek részt;

·         ha szükséges a csoporttagoknak segítenek a gyakorlatok végrehajtása közben.

Ø  A sportfoglalkozáshoz szükséges sporteszközök a pályázati költségvetésből kerültek beszerzésre, amelyeket a TE a klub rendelkezésére bocsátott.

3. A közösségi faktorok feltérképezése
Ø  A kommunikációt a facilitátorokkal és a klubtagokkal úgy oldottuk meg a teljes pilot során, hogy a foglalkozások vezetője és a klub vezetője egyeztetett telefonon bármely felmerülő kérdéssel kapcsolatban. A vezető ezután telefonon vagy emailen keresztül értesítette a többi klubtagot.

Ø  A foglalkozások a klub keretein belül kerültek bevezetésre, és mivel minden szerda délután a velencei Civilház a rendelkezésükre áll, így ehhez alkalmazkodva a pilot foglalkozásai szerdánként az adott helyszínen valósultak meg.

Ø  A Nyugdíjas Klub nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, népszerűségének köszönhetően Velencében és a környező településekről is vannak rendszeres résztvevői. Tehát a pilot foglalkozásaihoz tehát bárki csatlakozhatott.

4. A pilot részleteinek adaptálása a klub működésrendjéhez
Ø  A klub szerda délutánonként közös főzést, beszélgetést vagy aktív programot, fürdőzést, túrázást szervez. Ehhez alkalmazkodva, a pilot foglalkozásait a találkozójuk első felében, 3 órától vezettük be 1 óra időtartamban, így utána lehetőségük volt beszélgetésre és további menetrendjük lebonyolítására.

Ø  A pilot első alkalma során a már bemutatott módon bemutatásra került a foglalkozás, a jelentkezők kitöltötték a szükséges nyilatkozatokat és kipróbálták a sportfoglalkozást.

Ø  A további alkalmak a már bemutatott módszertan szerint valósultak meg egy alkalom kivételével, amikor szabadtéri foglalkozást tartottunk a klubtagok külön kérésére.

Ø  A szabadtéri foglalkozás a pilot 3. hetében történt, a pákozdi emlékmű látogatására és az ott lévő tornapálya bejárására került sor. A tornapálya állomásain 2-5 percben az ott kijelölt gyakorlatokat végeztük el és ha szükséges volt a foglalkozás vezetője módosította a gyakorlatot.

Ø  A pilot program után a facilitátorokkal történő egyeztetés során azt a célt tűztük ki, hogy a meglévő eszközökkel a tanult gyakorlatokat a klubfoglalkozások elején 20-30 percben továbbra is gyakorolják. Ehhez a szupervízió nélkül is elvégezhető, egyszerű gyakorlatokat jelöltük ki, amelyeket az online  e-learning tananyag is tartalmaz.

  1. ábra. A pilottevékenység során az idősek számára kialakított programok bevezetésének lépései