Általános cél:

A mentális és fizikai jóllét növelésével a munkaerőpiaci fellépés támogatása.

Alcélok:
1. A célorientáltság kifejlesztése, személyes fizikai erőforrások növelése a munkavállaláshoz.2. A sport által önbizalom növelése, sikerélmények megélésének támogatása, hasznosságérzet.
A program fő elemei
Egyéni mentorálás: feltáró beszélgetés keretében személyes konzultációra kerül sor, ennek elemei: állapotfelmérés, motivációk feltérképezése (életmóddal, fizikai aktivitással kapcsolatban), akadályok és erősségek feltárása és célmeghatározásCsoportos sportosfoglalkozások: a munkavállaláshoz szükséges fizikai kompetenciák növelését célzó gyakorlatok, pozitív kommunikáció, a csoportos edzéseken kívüli aktív életmód támogatása.

Az első alkalom keretében a résztvevők először csoportos formában tájékozódnak a sportfoglalkozások menetéről, részleteiről. Megtörténik a programba való beiratkozás, elvégezzük a szükséges dokumentációt, majd a mentorokkal történő egyéni konzultáció keretében a program előtti alapállapot feltérképezésére kerül sor. A résztvevők kérdéseket tehetnek fel a programot tartó személyeknek, tájékoztató leírást kapnak és beleegyező nyilatkozatot töltenek ki. Mindez növeli a résztvevők biztonságérzetét, autonómiáját, motivációját és erősítheti a programhoz való kötődését. A tájékoztatón a célcsoport szélesebb köre vehet részt, és ajánlott, hogy legalább három személy a mentorok és facilitátorok közül legyen jelen a dokumentáció és felmérések elvégzése során.

Egyéni mentorálás

A programelem az első alkalom során egy problémafeltáró beszélgetés, amely állapotfelmérés és kérdőívek segítségével valósul meg egy megközelítőleg 30 perces személyes konzultáció keretében. A pilot program során két mentor biztosítja, hogy az összes résztvevő személyes mentoráláson vehessen részt, A résztvevők előzetesen kérdőívet töltenek ki, amelynek kérdéses elemeit az egészségi állapottal kapcsolatosan a mentorral személyesen beszélik meg (Melléklet 5). Ezután sor kerül funkcionális feladatok elvégzésére és az életmód, életvitel feltérképezésére. Végül a beszélgetés egy célkitűzéssel zárul. A cél elérését támogató cselekvési terv az alapján kerül meghatározásra, hogy egy adott állás betöltéséhez az egyén fizikai és mentális állapota és képességei fejlődjenek, tehát a munkavállalási kompetenciái javuljanak.

Fontos megjegyeznünk, hogy az egészségi mutatók és fizikai állapot felmérése során az egyéneket 3 kategóriába soroljuk be. Ezen kategóriákat aszerint jelöljük meg, hogy rendelkeznek-e olyan jelentős egészségkárosodással, amely jelentősen befolyásolja munkavállalásukat. Eszerint három szintet különítünk el, amelyeket a közlekedést irányító lámpák megfelelő színeivel jelölünk:

  • Piros kategória: Jelentős fizikai vagy egyéb egészségkárosodás megléte, amely a munkavállalást, és csoportos sportfoglalkozásban való részvételt nagyban befolyásolja, valamint a sportfoglalkozás veszélyeztetheti az egészségi mutatókat (pl: kezeletlen magas vérnyomás, műtétből való teljes felépülés hiánya, orvos által nem kezelt súlyos pszichopatológia, súlyos mentális zavar).
  • Sárga kategória: Fizikai vagy egyéb egészségkárosodás fennáll, azonban ez kevéssé befolyásolja a munkavállalási kompetenciáját és a csoportos sportfoglalkozás nem ronthatja, vagy veszélyezteti az egészségi állapotot.
  • Zöld kategória: nincs olyan fizikai vagy egyéb egészségkárosodás, amely befolyásolja a munkavállalást.

Mindazon személyek, akik a piros kategóriába kerülnek az előzetes felmérések során csakis mentorral történő beszélgetésen vesznek részt az első alkalom során.