A helyi biztonsági előírásoknak megfelelően a program keretei az intézményekkel való megállapodás szerint és a rendelkezésre álló eszközök és helyszín függvényében kerülnek meghatározásra. Az órákat képzett szakemberek vezetik és lehetőség szerint legalább egy mentor és egy facilitátor személy jelen van a rendezvényeken. A résztvevők létszámát tekintve a fogadó intézményben elérhető terem nagysága az elsődleges szempont, azonban a biztonságos megvalósítás érdekében a létszám nem lépheti túl a 15 főt. A foglalkozások időpontja változó lehet a fogadó intézménytől függően.

A pilot program keretében maximum 15 fő vesz részt. Az első alkalommal a résztvevők fizikai és egészségi állapotának felmérésére és a mentorálásra kerül sor, majd 4 alkalmon keresztül sportfoglalkozás zajlik. A programhoz az első alkalom elmulasztása esetén nem lehet csatlakozni.

A programok hetente egyszer kerülnek megrendezésre, minden alkalommal másfél-két óra időtartamban. A pilot program keretében 5 foglalkozás megtartására kerül sor. Az egyes foglalkozások egy 10-15 perces kötetlen beszélgetéssel, a jelenlét regisztrálásával kezdődnek. A programot vezető mentor és a facilitátorok fogadják az érkező személyeket, és a jelentkezési ív kitöltésére is sor kerül. Ezután kerül sor a sportfoglalkozásokra összesen 60 percben. A program tervezésekor az volt a fő szempont, hogy mobilizáló, nyújtó és izomerősítő gyakorlatokkal a munkavállaláshoz szükséges fizikai kompetenciák fejlesztésére és a munkavégzés közbeni egészségkárosodást megelőzésére sor kerüljön. Emellett a résztvevők motiválásának célja az is, hogy a fizikai aktivitás növelésével elérjék az európai szabályzatnak megfelelő mozgásmennyiséget és ezáltal a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a cukorbetegség kialakulása megelőzhető legyen.

A foglalkozások menete a következő elemekből épül fel:

  1. Köszöntés, a jelenlét regisztrálása (20 perc): A résztvevők a foglalkozást tartó mentornak jelzik a cselekvési tervükben kijelölt feladatok teljesítésében való előrehaladásukat és tudatják vele, ha valamilyen fizikai állapotbeli változás befolyásolná őket a gyakorlatok elvégzésében az adott alkalom során.
  2. Sportolás négy szakaszban
Cselekvési terv

A pilot program célcsoportja a Velence és térségében élő munkanélküliek és kezdeti cél az ő közvetlen úton történő támogatása volt. A álláskeresőkkel foglalkozó intézményekben történő egyeztetés során azonban a célcsoport sajátosságai és nehéz elérhetősége miatt ezt módosítottuk a következők  szerint: a pilot résztvevői azok az álláskeresőkkel foglalkozó intézményekben dolgozó személyek voltak, akik a pilot során elsajátított módszerekkel a későbbiekben az álláskeresőket támogathatják mentorálás során, illetve a sportfoglalkozáson való részvételükkel a saját munkavállalási kompetenciájukat is növelik.

A pilot foglalkozásainak helyszíne a Civílház elnevezésű közösségi ház volt Velencében. A pilot program 2018. szeptember 17. és 2018. október 17. között valósult meg.  A pilot program elindítása és lebonyolítása a következő pontok szerint történt:

1. A szervezeti faktorok feltérképezése
Ø A Velencei Önkormányzat és a Gárdonyi Járási Hivatal vezetőjével történő kapcsolatfelvétel után egy személyes találkozóra került sor, amelyen közös kidolgozásra kerültek a pilot részletei.

Ø Ezen feltételekhez alkalmazkodva a program beindításához egyeztetésre kerültek a szükséges részletek (például az első ás a további alkalmak dátuma, időtartam, helyszín, keretek).

Ø A vezetők vállalták, hogy intézményükben facilitátorokat jelölnek ki csapatukban.

2. A pilot adaptálása az intézmények szabályaihoz, működésrendjéhez
Ø  Azok a személyek, akik vállalták a feladatot, jelenléti képzésben vettek részt a Testnevelési Egyetemen. A képzés elméleti és gyakorlati részből állt és fő célja a program bemutatása és egy óra felépítésének bemutatása volt. A képzésen részt vevők számára online e-learning tananyag is rendelkezésére áll, amellyel folyamatosan gyarapíthatják tudásukat a pilot után is. A képzésben résztvevők facilitátorokká képződtek ki.

Ø  A facilitátorok feladatát közös egyeztetés után a következőképpen határoztuk meg:

  • a pilot programban részt vesznek, annak érdekében elsajátítsák a módszertan gyakorlati elemeit és a későbbiekben hatékonyabban tudják mozgásra motiválni az álláskeresési státuszban lévő klienseiket;
  • a pilotfoglalkozásokon való részvétellel a saját kompetenciáikat is növelik és fejlesztik az egészséges életmóddal és a fizikai aktivitás jelentőségével kapcsolatos tudásukat.

Ø  A sportfoglalkozáshoz szükséges sporteszközök a pályázati költségvetésből kerültek beszerzésre, amelyeket a TE az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott.

3. A közösségi faktorok feltérképezése
Ø  A foglalkozások beindítása előtt a kommunikációt a facilitátorokkal úgy oldottuk meg, hogy ha valamilyen felmerülő kérdés volt, akkor arról a foglalkozások vezetője és az Önkormányzat vezetője egyeztetett telefonon. A vezető ezután telefonon vagy emailen keresztül értesítette a facilitátorokat.

Ø  A foglalkozások egy héten egyszer, a velencei Civilházban kerültek megrendezésre azokon a napokon, amikor a legtöbb facilitátornak elérhető és részt tud venni a foglalkozáson.

Ø  A sportfoglalkozások nyitottak, bárki csatlakozhat ezekhez Velencéről és a környező településekről.

4. A pilot részleteinek adaptálása az intézmény működésrendjéhez
Ø  A pilot első alkalma során a már fent említett módon a résztvevők mentoráláson vettek részt, amely során egy mozgással vagy egészséges életmóddal kapcsolatos célt tűztek ki maguk elé valamint kipróbálták a sportfoglalkozást.

Ø  A pilot program után azt a célt tűztük ki közös egyeztetés során, hogy a facilitátorok a kliensekkel történő tanácsadás során igyekeznek beépíteni a mentorálással, életmód tanácsadással kapcsolatos módszertani elemeket és a testmozgásra igyekeznek motiválni a személyeket. A rendelkezésükre álló e-learning tananyag és a gyakorlati tárház segítséget nyújt nekik abban, hogy a szupervízió nélkül is elvégezhető, egyszerű mobilizáló gyakorlatokat javasolják a klienseknek. Azonban fontos kiemelni, hogy a továbbiakban, ha a sportfoglalkozások fenntartására sor kerül, azt minden esetben egy sportvégzettséggel rendelkező személy tartsa.

  1. ábra A pilottevékenység során az álláskeresők számára kialakított programok bevezetésének lépései