Megvalósítási forgatókönyv

A forgatókönyv lépései a következő logikát követik: Mit? – Hogyan? – Hol? E kérdések megválaszolásával a Szocio-ökológiai és Öndeterminációs modellt alkalmazva alakítjuk ki az intervenciós programokat. Az programok leírásakor fő szempont a sport vagy mozgástevékenység formájának bemutatása. Ez további javaslatokkal is kiegészül arra vonatkozóan, hogy a célcsoporttól függően hogyan alakítható ki egyéni mentorálás, sport és mentálhigiénés tanácsadás. Az innovatív programok fejlesztésében fontos szerepet kap a közösségi élmények és a mentális jóllét támogatása, valamint a programban való részvétel biztonságos, az egészségre jótékony hatású megvalósulása és a rizikófaktorok lehetőségek szerinti legalacsonyabb fokának biztosítása, amely alapfeltétele a hosszú távú fenntarthatóságnak.

A megvalósítási forgatókönyv általános elveket fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy egy társadalmi célokat is szolgáló, sportfoglalkozásokra épülő innováció programjának módszertanában melyek azok a fő szempontok, amelyre fontos figyelmet fordítani a program hatékonysága és fenntarthatósága érdekében. A módszertan elemei a „Sporttal a fizikai és mentális egészségért!” elnevezésű innováció pilot programjában, az adott célcsoport igényeitől függően kerülnek bevezetésre. A módszertan további része, az adott célcsoportok számára kidolgozott gyakorlati módszertan, amelyet a pilot során alkalmazunk a célcsoportok legfontosabb problémakörét és sajátosságait figyelembe véve, kiegészítve ezeket a célcsoportra specifikus javaslatokkal.

A megvalósítási forgatókönyv részei és tartalma
A sport vagy mozgásprogram típusa és tartalmaØ a sport és mozgásprogramok típusának, felépítésének és tartalmi elemeinek a meghatározása
A részvétel feltételei, lépései és a program keretei

Ø az intervenció bevezetésének lépései, keretei, a szükséges erőforrások,

Ø a program lebonyolítását végző személyek

Ø a motiválási rendszer vagy a mentorálás (sport- és mentálhigiénés tanácsadás) bemutatása és kiegészítő javaslatok

Cselekvési terv

Ø a programok integrálása a fennálló intézményi rendszerben

(a pilot program kidolgozásának módja)

A tapasztalatok és az eredmények méréseØ  a programok rövid és hosszú távú eredményeinek méréséhez felhasználható eszközök és a pilot során használt metódus
  1. ábra Az innovációs módszertan kidolgozásának fontosabb elemei

A teljes fejezet letölthető itt: Megvalósítási forgatókönyv