A sport vagy mozgásprogram típusa és tartalma
A programok típusának meghatározása

A célok, elérendő eredmények táblázatszerű összefoglalója után kijelöljük az alkalmazni kívánt sport- vagy mozgásprogram típusát, felépítését (intenzitását, gyakoriságát, hosszát stb.), az egyes foglalkozások struktúráját és egyéb tartalmi elemeit. A szakirodalom, a nemzetközi jó példák összefoglalásával és szakértők bevonásával meghatározzuk azon mozgásformákat és programtervet, melyek bizonyítottan pozitív változásokat eredményezhetnek az adott célcsoport problémakörére vonatkozóan valamint a fizikai és mentális egészségének fejlesztésében. A sporttevékenység a célcsoporttól függően csoportos vagy egyéni módon végezhető mozgásprogramot jelent. A köznevelésben résztvevők és az álláskeresők esetében csapatsportban való részvételt és nyugdíjas korúak esetében mozgásra ösztönző, vagy alacsony intenzitású aktív közösségi tevékenységet jelent. Az álláskeresők esetében az egyéni mozgásterv elvégzése kiegészülhet valamilyen csapatban végzett sporttevékenységhez való csatlakozással is. Az egyes programok fejlesztése során az adott mozgásformák tanításában gyakorlott szakértők a pilot program bevezetése előtt a mozgásformák részletesebb, gyakorlatokat tartalmazó tárházát is kidolgozzák, amelyet a pilot során nyert tapasztalatok alapján véglegesítenek. Lehetőség szerint ez audiovizuális eszközökkel is elérhető lesz az oktatási anyagban.

A teljes fejezet letölthető itt: Megvalósítási forgatókönyv

A programok felépítésének meghatározása

A mozgás és sportfoglalkozások felépítését az elérni kívánt általános és alcélok határozzák meg. Az általános cél, a fizikai és mentális jóllét fejlesztése.

 

 

 1. Az intervenciók „dózisa” a ’FITT’ szabályok szerint:
 • gyakoriság (frequency)
 • intenzitás (intensity)
 • edzés típus (type)
 • időtartam (time)

A sport vagy mozgásfoglalkozások heti egy vagy két alkalommal kerülnek megszervezésre, 60 perc időtartammal. Emellett a résztvevőket motiváljuk arra, hogy általánosan is növeljék a fizikai aktivitásukat (pl.: törekedjenek a napi 10000 lépésszám elérésére, válasszák a lépcsőzést lift helyett, iktassanak be egy 20-30 perces edzést egy héten). Ezzel igyekszünk a WHO által megfogalmazott javasolt mozgásmennyiség felé közelíteni, amely az egészség fenntartásához és az egészségi mutatók javításához nélkülözhetetlen.

 1. A programok intenzitása:
 • a résztvevők korcsoportjához és edzettségi szintjéhez illeszkedik
 • az alacsony edzettségi fokkal rendelkező személyeknél minden esetben alacsony intenzitású mozgás kerül bevezetésre
 • az intenzitást folyamatosan növekszik a tűrőképességhez igazodva

 1. A programok típusa
 • A sport vagy mozgásprogram típusa és a gyakorlatok elemeit a résztvevők egészségi állapota, igényei és preferenciája alapján meghatározott
 • Választási lehetőségek felkínálása a résztvevők felé a foglalkozások típusát és a gyakorlatok nehézségi fokát tekintve
 • a résztvevők autonómiája, kompetenciaérzése megerősödik, ezáltal belső motivációjuk is nő
 • Egy adott sportintervenciós program hossza változó lehet az egyes célcsoportoknál az elérni kívánt célok szerint (pl.: álláskeresőknek, tanulóknak rövidebb, időseknek hosszabb távú)
 • A pilot keretében az intervenció hossza öt hétben előre meghatározott
 • A 3.3 pontokban az egyes célcsoportokra vonatkozóan kifejtésre kerül a tartalmi elemek leírása (pl.: bemelegítés, főrész, levezetés, nyújtás, zene, eszközök használata)