Cselekvési terv

A programok integrálása a fennálló intézményi és szolgáltatási rendszerben a szocio-ökológiai megközelítés szerint az innovációk közösségi és szervezeti faktorokhoz való adaptálását jelentik. Ezen faktorok  nélkülözhetetlenek a programok elindításához a pilot során és a hosszú távú eredményes fenntarthatóságot is biztosíthatják a pilot időszakát követően.

A végső program kidolgozásakor ezen szempontokhoz illesztjük azokat az eredményesnek bizonyult sportfoglalkozásokat, amelyeket a szakirodalmi és külföldi jó példák elemzése által összefoglaltunk. Az adott területen dolgozó szakemberek bevonásával kvalitatív interjúkon és fókuszcsoportos rendezvényeken keresztül információt kapunk a célcsoport specifikusabb sajátosságairól, a tervezett intervenciós program bevezetésének megvalósíthatóságáról, praktikus elemeiről. Ezeket a szempontokat figyelembe véve a mozgásprogramokat az adott célcsoport tágabb intézményi és közösségi keretébe illesztjük be. Az egyes célcsoportokra vonatkozóan a 3.3 pontban ismertetjük, hogy a pilot program keretében a programok integrálása hogyan kerül megvalósításra.

A pilot program keretében az intézményekkel készített interjú személyes találkozó keretében valósult meg a következők szerint:

Időpontok:

Nosztalgia Nyugdíjas Klub – 2018. augusztus 29.

Velencei Önkormányzat és a Gárdonyi Járási Hivatal – 2018. szeptember 4.

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium

A közösségi faktorok:

 • formális szociális háló:
 • kivel tudjuk aktívan tartani a kapcsolatot az intézményből és hogyan?
 • szükséges-e bármilyen dokumentáció a részünkről a program beindításához?
 • milyen más intézményekkel tudnak kapcsolatba lépni?
 • milyen ajánlási rendszeren keresztül tudjuk a résztvevőket elérni?
 • hogyan tudjuk a beválogatást megszervezni?
 • kapcsolat a házi orvossal vagy orvosi ellátással?
 • informális szociális háló
  • egyéb ajánlások?
  • hogyan tudnánk népszerűsíteni a rendezvényeket?
  • milyen csatornát használjunk a résztvevők informálására?
  • ők tudják-e ismerőseik között népszerűsíteni?
  • A szervezeti faktorokat
   • szabályok és normák (a pilot programok bevezetését ehhez adaptáljuk)
   • az ő programrendjük mit foglal magában?
   • van-e hasonló programjuk? mihez lehetne illeszteni?
   • mit igényelnek?
   • dátumok és időpontok?
   • erőforrások:
   • mik a helyszín sajátosságai?
   • vannak-e olyan személyek akik ajánlják és akik támogatják a helyszínen a programokat?

   Egyéb felmerülő kérdések és igények a részükről

   • van-e valamilyen kérésük vagy igényük a programokkal kapcsolatban?

A teljes Módszertani tanulmány letölthető itt: EFOP525_Módszertani tanulmány_2.0