2. Silverfit
2.1 Szervezeti kulcstevékenységek és a fejlesztési szükséglet

A Silverfit egy Londonban működő jótékonysági szervezet, fő tevékenysége az időskori fizikai aktivitás népszerűsítésére, az érintettek sporttevékenységbe történő bevonására, valamint a szocializációs folyamat támogatására irányul. A Silverfit kulcstevékenységei a következők:

 • Arra ösztönzi, valamint abban támogatja az idős korú résztvevőket, hogy azok teljes élettartamuk alatt képesek legyenek megőrizni fizikai fittségüket. A szervezet ezt azáltal éri el, hogy heti rendszerességgel biztosít sportközösségben való részvételt és emellett eseti sporteseményeket szervez. A cél a testmozgás, a sport és az aktív szabadidős tevékenységek végzésének népszerűsítése. A célcsoport elsősorban a 45 évesek vagy a 45 év felettiek és azok a személyek, akik kevésbé aktívan vesznek részt a sporttevékenységek végzésében különböző okokból (egészségi állapot, egyéni életkörülmények vagy több biztatást, támogatást igénylők stb.) kifolyólag. A programok, rendezvények hangulata, az ösztönzésért felelős instruktorok jelenléte és munkája, valamint az alacsony költségvetésű, ám célzottan barátságos és jó hangulatú találkozók emellett a résztvevők szocializációs élményeinek bővítését is biztosítják.
 • A Silverfit emellett ösztönzi az önkéntes tevékenység végzését mind fiatalabbak, mint idősebbek számára és lehetőséget biztosít a különböző projektekben, illetve eseményeken való aktív részvételre. Több mint 20 főből álló önkéntes csapat tevékenykedik ún. „Silverfit Nagykövetként” és veszt részt sportrendezvények szervezésben, szórólapok szétosztásában, az események népszerűsítésében és az instruktorok munkájának támogatásában.
 • A szervezet Londonban 16 helyszínen működik olyan módon, hogy helyszínenként 2-4 különböző mozgásformához kapcsolódó sportrendezvényt szerveznek. Az utóbbi három hónapban az átlagos heti résztvevői létszám elérte a 465 főt.
 • A szervezet szélesebb közönség számára is népszerűsíti a sporttevékenységeket, mégpedig olyan közösségi sportesemények eseti szervezésén keresztül, amelyek különböző korosztály szerinti célcsoportok megszólítását integrálják (például generációk közötti aquatlon/duatlon). A Silverfit aktívan használja a hagyományos marketingcsatornákat (televíziós megjelenések) és modern, közösségi médiafelületeket, valamint honlapja fontos információforrást biztosít a különböző helyszíneken zajló rendezvényekről, továbbá hasznos és buzdító, ösztönző tanácsokkal látja el a látogatókat a fizikai tevékenységek végzésének népszerűsítése érdekében. A Szervezet hetven év feletti igazgatója, valamint az ő története hiteles példaként szolgál a testmozgás jelentette pozitív hatásokra, ami önmagában is azt közvetíti, hogy soha nem késő elkezdeni a testmozgást a fizikai és szellemi leépülés lelassítása, megakadályozása érdekében.
 • A Silverfit hatékony működése érdekében törekszik a különböző intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolatok, együttműködési felületek kialakítására annak érdekében, hogy minél több, fizikailag inaktív személyt legyenek képesek megszólítani és ösztönözni a heti szintű gyakorlatok, testmozgás végzésre.
2.2 A Silverfit célcsoportja, működéséből profitáló társadalmi csoportok

A szervezet elsődlegesen az idősebb korosztály megszólítását, aktív életmódra való ösztönzését tűzte ki célul. Fiatalabb tagok is segítik ugyanakkor a szervezet eredményes munkáját, valamint eseti rendezvényeken vendégként is részt vesznek. A rendezvények, heti rendszerességgel megtartott sportfoglalkozások különösen fontosak azoknak a résztvevőknek a számára, akik elszigetelten, magányosan élnek és a sporttevékenység végzését választották a szociális kapcsolatok kialakításának, fenntartásának eszközeként.

Akik önkéntesként vesznek részt a Silverfit működésének támogatásában és aktuális életszakaszukban szegényes szociális kapcsolati hálóval rendelkeznek életkori sajátosságok vagy nyugdíjazás miatt, azok lehetőséget kapnak a Szervezetnél arra, hogy felelősségteljes tevékenység végzésén keresztül hasznosnak érezzék magukat, valamint munkájuk végzése során új barátokra tegyenek szert

A Szervezet Whittoni helyszínén készített, 2016-os felmérés során a következő tények állapíthatók meg a résztvevőkkel kapcsolatban:

 • a résztvevők átlagos életkora 67 év;
 • az érintett helyszínen kínált 3 sportfoglalkozás (Bollywood, Nordic walking és Tai Chi) esetében a heti átlagos résztvevői létszám összesen 47 fő, a nem szerinti megoszlás ugyanakkor igen egyenlőtlen (87% nő, 13% férfi);
 • a résztvevők 19%-a jelezte, hogy mentális egészségi problémával is küzd (ezek feltárása bizalmi légkör megteremtését feltételezi);
 • a résztvevői visszajelzések alapján azért vesznek részt a heti foglalkozásokon, mert szeretnének egészségesen élni, testsúlyukat csökkenteni vagy egyszerűen kedvelik a Szervezet által kínált sporttevékenységeket;
 • elsősorban a Tai Chi csoport tagjai jelezték, hogy rendkívül nehéz olyan sporttevékenységet találniuk, amely megfelel az egyéni igényeiknek is a közösségi élmény nyújtása mellett, a csoportban ugyanis az oktató odafigyel az egyéni igényekre és gyakorlás közben az egyes résztvevőknek igényeik szerinti alternatív gyakorlatok végzésére tesz javaslatot.
2.3 Szolgáltatástartalom és szolgáltatásdesign
 • A Whittoni helyszínen a Szervezet a heti rendszerességgel megszervezett szerdai és pénteki eseményeken a következő sporttevékenységeket integrálta szolgáltatási portfóliójába:
 • Bollywood
 • Nordic walking
 • Tai Chi
 • A heti rendszerességgel megszervezett sporteseményeken a részvétel rugalmasan alakítható a keresleti oldal igényei szerint, azaz nem igényel vagy feltételez rendszeres megjelenést. A fókuszcsoportos minőségbiztosítási interjúk keretében a rugalmas részvételi lehetőséget a résztvevők pozitívumként említették. Jelezték, hogy számukra az is nagyon fontos, hogy bármikor vegyenek is részt a heti programokon (akár bizonyos alkalmak elmulasztását követően), mindig szeretettel, örömmel fogadják őket. Azaz a részvétel önkéntes alapú és a felelősség a résztvevőké, ugyanakkor a szervezők/programtartók nem alkalmaznak pszichés, büntető jellegű viselkedési formát azon résztvevőkkel szemben, akik valamely oknál fogva nem tudnak vagy nem akarnak megjelenni heti rendszerességgel a programokon.
 • A rendezvények az ún. „szendvics modell” alapján kialakított, alacsony költségvetésű események. A résztvevők számára kávé fogyasztása biztosított, amely során – a rendezvények előtt és után – lehetőség nyílik beszélgetésre, szociális kapcsolatok kialakítására.
2.4 A Szervezet működési keretei (szervezeti forma, szolgáltatási díjszabások és emberi erőforrás feltételek)

Szervezeti forma

A Szervezet korlátolt felelősségű társaság formájában működő non-profit, regisztrált jótékonysági szervezet.

A szolgáltatások díjazása

Az egyes alkalmakon való részvétel díja 2-3 £. A díj rendkívül alacsony, jóval alatta marad a piaci árnak. Fontos azonban megemlíteni, hogy ez az alacsony díjszabás annak köszönhető, hogy a szervezet folyamatosan törekszik a megfelelő támogatók bevonására, valamint a pénzügyi források biztosítására, amely állandó kihívást jelent a szervezet vezetőségének[3].

A szervezet munkatársai

A szervezet munkáját – a vezetőségen kívül – a 4 főből álló állandó munkatársak csoportja támogatja, különböző feladatokra specializálódva (pl. marketing, kapcsolattartás stb.). Emellett a szervezet nagy létszámú önkéntes hálózattal tartja a kapcsolatot.

2.5 Egyéb hasznos információ a működéssel/fenntartással vagy a projekt/rendezvények megtartásával kapcsolatban

A szolgáltatás portfólió folyamatos fejlesztése

A Szervezet aktívan törekszik az együttműködési háló kiterjesztésére egyéb szervezetekkel, valamint a szolgáltatások, a portfólióban meglévő sporttevékenységek népszerűsítésére és bővítésére. Ez előbbi érdekében folyamatban van a helyi Integrált Neurológiai Szolgáltatóval való együttműködés mélyítése a Silverfit tevékenységének promotálása céljából. Utóbbi cél elérése érdekében jelenleg zajlik a Nordic walking program résztvevői létszámának növelésére irányuló célzott marketing tevékenység. A program kitűnő lehetőséget nyújt a szociális kapcsolatok bővítésére, valamint a kevésbé jó egészségi/fizikai állapotban lévők számára kevéssé megerőltető, ugyanakkor szabad levegőn zajló aktív tevékenység biztosítására.

Minőségbiztosítás és monitoring

A Silverfit a szervezet által biztosított sporttevékenységekkel kapcsolatos elégedettséget, valamint a sporttevékenységek hatását a következő eszközökkel méri:

 • a részvevőkkel kitöltetett rövid kérdőív biztosítja a szervezett sporttevékenységekkel kapcsolatos visszajelzéseket, amelyek elsősorban a preferenciákat térképezik fel;
 • résztvevői létszám folyamatos mérése, átfogó adatgyűjtés;
 • a heti rendszerességű sporttevékenységek hatáselemzésére: fizikális funkciók mérésére alkalmas teszek rendszeres elvégzése a résztvevőkön.