Kiemelt jó gyakorlatok: 5 jó gyakorlat kidolgozása
4. A Running Charity és a Community Coaching Programme

A következőkben a Running Charity és Community Coaching Programm együttes bemutatására kerül sor. Mindkét program, illetve alkalmazott módszertan alkalmas arra, hogy a nehéz szociális körülmények között élő, a munkanélküliség kihívásaival szembenéző résztvevőket támogassa a készségek fejlesztésében, a sikeres elhelyezkedéshez szükséges önbizalom és önértékelés felépítésében, ezáltal a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Mindkét szervezet a sport, az aktív testmozgás segítségével dolgozik a szervezeti célok megvalósításán és mindkét esetben megjelenik az a többletelőny, hogy a programok végrehajtása során megvalósul a közösségépítés és/vagy egy szervezet működésébe való integrálódás. Ez utóbbi támogató közeget és végső soron biztonsági hálót biztosít a résztvevők számára, aminek köszönhetően sikeresen változtathatnak életkörülményeiken vagy fogadhatják be a változtatáshoz szükséges külső támogatást. Ugyanakkor alapvetően máshogyan alkalmazzák a sportot: míg a Running Charity esetében az egy olyan eszköz, amely a habitus és attitűdváltozáson keresztül támogatja a résztvevőket a munkakeresésben, tanulásban, addig a Community Coaching Programme sportképzést tart a munkanélküliek számára, illetve a sportszektort potenciális munkaerő-piaci desztinációként kezeli, amelybe a programban részvevők sikeresen integrálódhatnak.

4.1 A „The Running Charity” alapkoncepciója és a program

A Running Charity egy alulról, valós társadalmi szükséglet alapján született és kialakított, Londonban működő program, amelynek elsődleges célja a hontalan és marginalizálódott fiatalok támogatása futásra épülő, mentorált sportedzések szervezésén keresztül. Az alapítók arra a szociális hálóban lévő hiányosságra reflektálva hozták létre szervezetüket, hogy a hontalanokkal foglalkozó alapítványi és szociális szektorban hiányoztak azok a közösségek, amelyek a sporttevékenységek jótékony hatását alkalmazták volna a fiatalok támogatására.

A hajléktalan és rendkívül kedvezőtlen szociális helyzetben lévő fiatalok számos olyan problémával küzdenek bekerüléskor, amely a kialakult élethelyzethez (hajléktalanság) hozzájárult: a honlapon[7] olvasható sikertörténeket alapján több résztvevő menekült státusszal rendelkezett vagy függőségben szenvedett.

A szervezet képzett sportszakemberek bevonásával biztosítja a részvevők számára, hogy azok elérhető célokat tűzzenek ki (legtöbb esetben a választott sportág a futás) és valósítsanak meg.

Az alapkoncepció szerint a szervezet innovatív megoldása képes arra, hogy jótékonyan hasson a résztvevők egészségi állapotára és mentális jóllétére, miközben képes a destruktív viselkedési formákat és mintákat egy építő jellegű tevékenységgel és a hozzá kapcsolódó attitűddel helyettesíteni. Eközben növeli a magabiztosságot, a rugalmasságot és a részvevők életszemlélete elkezd átalakulni, optimistává válni. Megszűnik az a fajta negatív hozzáállás, ami akadályozza őket az élethelyzetük megváltoztatásában, valamint „hozzáférhetővé válnak” a szervezet munkatársai számára, akik az álláskeresésben, képzésben és szálláshely találásában is támogatják a résztvevőket.

4.2. A Community Coaching Program alapkoncepciója és a program

A Közösségi Coaching Program (Community Coaching Programme) célcsoportját a munkanélküliek képezik és a szervezeti cél az, hogy a részvevők megfelelő támogatást kapjanak a munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében a sport szektorban, ezdőként, önkéntesként tevékenykedjenek vagy egyéb képzési programban való részvétellel növeljék elhelyezkedési esélyeiket. A program keretében a résztvevők elméleti és gyakorlati sportképzésben részesülnek és a szervezet abban is támogatást nyújt, hogy a programba bevont személyek képesek legyenek helyi közösségekben, intézményeknél (iskolák, klubok stb.) szakmai tapasztalatra szert tenni. Ennek érdekében kiterjed együttműködési-kapcsolati hálózatot építettek ki és tartanak fenn olyan intézményekkel, amelyek potenciális szakmai gyakorlati helyként funkcionálhatnak. A résztvevők körében a mentális és fizikai egészség fontosságának tudatosítására, valamint az egészségtudatosság növelésére is sor kerül annak ellenére, hogy a képzés során a gyakorlati és elméleti készségfejlesztés áll a középpontban.

A program céljai a következők:

  • támogatni a munkanélkülieket, hogy képzett edzőként, játékvezetőként stb. elhelyezkedjenek a munkaerő-piacon;
  • javítani a részvevők munkaerő-piaci kilátásait a sport szektorban;
  • motiválni a résztvevőket a képzés során meghatározott karrier, illetve fejlődési út végig járásában;
  • a pozitív mentális egészség fontosságának népszerűsítése.

A résztvevők számára elérhető, maximálisan 12 főt integráló képzés egy sport-fókuszú tréning, amely a következő képzési elemeket (modulokat), témaköröket foglalja magába:

#Témakör/területSpecifikáció
1Munkaképességet, elhelyezkedést javító készségek fejlesztéseMunkakeresést és sikeres munkaerő-piaci helytállást általánosan támogató készségek fejlesztése, ismeretek átadása (CV-írás, álláskeresési módszerek, számítógépes ismeretek, irodai készségek stb.)
2Személyes fejlődés

Karrierépítéssel, a karrierút kialakításával, valamint  a hozzá kapcsolódó tanulmányút meghatározásával kapcsolatos kurzusok tartása;

Nyelvi kompetenciák fejlesztése;

Önbizalomnövelés;

Vezetői készségek fejlesztése stb.

3Sportedzői képzésA programban számos olyan sportágat érintően érhető el az edző-képzés, amely területeken munkaerőhiány diagnosztizálható megyei szinten.
4Fizikai aktivitás tréning

Speciális témakörök integrálása a képzésbe a fizikai aktivitás témakörében:

·         gyermekvédelem;

·         mozgáskorlátozottakkal való foglalkozás;

·         vezetőképzés stb.

5Szakmai gyakorlatA szakmai gyakorlat megszerzése érdekében a program támogatást nyújt a megfelelő intézmény megtalálásában és ezáltal a résztvevőknek lehetősége nyílik szakmai gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. A szakmai gyakorlaton a résztvevők nem kapnak fizetést, ugyanakkor a részvétel növeli a jövőbeli elhelyezkedési esélyeket.